Meteo Gouda : Weerstation Gouda (Bloemendaal)
© Copyright Meteo Gouda | Weerstation Gouda (Bloemendaal) | www.meteo-gouda.nl | www.weerstation-gouda-bloemendaal.nl | Disclaimer  |
Je staat er niet altijd zo bij stil, maar het weer heeft grote invloed op het ontstaan of verloop van diverse ziektebeelden. Veel mensen kennen klachten als hoofdpijn, reumatische pijnen en hooikoorts, die bij bepaalde weertypen extra veel last geven. Ook is zonnebaden, afhankelijk van de zonkracht, niet geheel zonder gezondheidsrisico's.

Uitleg over pollen en hooikoorts
Pollen of stuifmeel kan bij de mens irritatie veroorzaken. De pollen zijn afkomstig van meeldraden van bloemen. De wind, insecten of vogels kunnen de pollen verplaatsen. Vooral de wind zorgt ervoor dat de pollen bij de mens terecht komen en daardoor irritatie veroorzaken. Dit wordt ook wel hooikoorts genoemd.
Hooikoorts en pollen komen een groot deel van het jaar voor. In de winter heeft men weinig van last van hooikoorts, maar vanaf de maanden maart tot in de zomer komt door verschillende pollen soorten irritatie voor. Iemand die hooikoorts heeft is niet per definitie gevoelig voor alle pollen.
Dagelijks tellen mensen de pollen in de lucht om zo een beeld te vormen van hoe groot de concentratie pollen is en daarmee hoe ernstig de hooikoortskans.
Het weer speelt een belangrijke rol bij de hooikoorts. Regen en temperatuur hebben invloed op de bloeiwijze van de plant en daarmee de hoeveelheid stuifmeel. Bij veel regen zullen de pollen sneller op de grond neerslaan.

Wat bloeit er deze week?
Actuele informatie over pollen, pollenplanten en hooikoorts op pollennieuws.nl

De verwachting van de zonkracht geeft het publiek een idee van de maximale tijd die men zonder gezondheidsrisico's kan zonnebaden. De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling (UV) in het zonlicht die de aarde bereikt.
Het UV-zonlicht neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. Warmte heeft geen invloed: op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan op een warme dag. Wel is de hoeveelheid UV afhankelijk van wolken, vocht of stof in de atmosfeer en van de hoeveelheid ozon. De ozonlaag op grote hoogte in de atmosfeer beschermt het aardoppervlak tegen UV. De verwachte hoeveelheid UV wordt uitgedrukt in de zonkracht, een UV-index die in ons land kan vari?ren van 0, wanneer er geen UV is tot 9 en hoger voor de maximale hoeveelheid UV-zonlicht.

Zonkracht schaal van het KNMI i.s.m. KWF Kankerbestrijding

Actuele zonkracht
Het
RIVM registreert op hun locatie in Bilthoven continu de UV straling die het aardoppervlak bereikt. De figuur hiernaast geeft de actuele uv index van vandaag weer. De data is afkomstig van een spectrale UV-meetopstelling op het dak van het Cohengebouw op het RIVM-terrein. Rechtsboven staat het gemeten maximum. De zonshoogte zorgt voor een karakteristieke klokvorm, de fluctuatie daarop wordt door bewolking veroorzaakt.
De zonkracht bepaalt hoe lang de huid kan worden blootgesteld zonder rood te worden. Bescherming van de huid is mogelijk door uit de zon te gaan, blootgestelde delen te bedekken of een zonnebrandcr?me aan te brengen. Bij een zonkracht 3 kan een blootstelling van 35 minuten tot roodheid leiden bij een ongewende huid. Bij zonkracht 5 is dat 20 minuten en bij zonkracht 7, 15 minuten. Deze getallen zijn slechts een indicatie. Huidgedeelten en huidtypen verschillen sterk in gevoeligheid. Overigens treedt de roodheid pas enkele uren na blootstelling op.


Zonkracht
Omschrijving
Onbeschermde
huid kleurt rood na
x min
Huid verbrandt
1-2
vrijwel geen zon
100 - 50 min
3-4
zwakke zon
35 - 25 min
5-6
matige zon
25 - 15 min
gemakkelijk
7-8
sterke zon
15 - 10 min
snel
9 en hoger
zeer sterke zon
minder dan 10 min
zeer snel
Bron : KNMI
Leefklimaat: Weer en Gezondheid
Hooikoorts is direct te relateren aan bepaalde soorten pollen die in de lucht zweven en waarvoor sommige mensen een allergie reactie ontwikkelen. Bepaalde weersituaties zijn bijzonder gunstig voor de verspreiding van sommige pollensoorten. Hieronder wordt de pollenverwachting van pollennieuws.nl weergegeven.
Hooikoorts
Zonkracht
Volg Weerstation Gouda (Bloemendaal) op Facebook
Volg ons:
Volg Weerstation Gouda (Bloemendaal) op Twitter